نوشته‌ها

تولید زغال فشرده چینی

توليد زغال فشرده چينی خاك اره اي با روش صنعتي و سنتي

/
در سالهاي گذشته با توجه به كمبود منابع و ذخاير چوب در دنيا چينيها به …