كربن اكتيو. يا زغال فعال Gac. 1000

نوع: خوراكي
مخصوص همه پرندگان زينتي
يد ٦٠٠
جنس از پوست گردو
گريد. +A
سايز. بين ١ تا ١/٥ ميليمتر
فروش براي پخش و عمده فروشي
در وزن و بسته بندي هاي مختلف
۱۰۰% طبيعي
فاقد مواد نگهدارنده
تاريخ انقضاء ۲ سال پس از توليد

بسته بندی جينی ١٢ عددی می باشد.

قیمت های درج شده قیمت فروش عمده می باشد.